Beeldende creatieve therapie is een ervaringsgerichte therapie voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. Er wordt gebruik gemaakt van beeldend expressieve middelen zoals teken- en schildersmaterialen, klei, hout en textiel.
Problemen worden in beeldend werk zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Dit vormen de aanknopingspunten tot verwerking, acceptatie of verandering.
Gedragspatronen komen ook in beeldend creatieve activiteiten tot uitdrukking en kunnen middels doelgerichte opdrachten geleidelijk beïnvloed worden.

Juist voor mensen met een verstandelijke handicap die zich vaak moeilijk in woorden kunnen uiten is deze non-verbale therapievorm geschikt.

Creatieve therapie is een geschikte behandelmethode bij verschillende psychische en gedragsproblemen, zoals:
in (sociale)interactie.
bij herkennen en uiten van eigen emoties.

problemen met rouwverwerking.
bij het verwerken van traumatische ervaringen.
(negatief) zelfbeeld.
in de omgang met grenzen.
bij depressiviteit en teruggetrokken gedrag.  motivatie voor therapie
(minimaal) probleembewustzijn
  enige affiniteit met beeldend creatieve activiteiten
  minimale motorische mogelijkheid om materiaal te kunnen bewerken, het zij met ondersteuning.


acute psychose
geen affiniteit met beeldend creatieve werkwijzen en materialen
hoog angstniveau ten aanzien van veranderingsprocessen
drugsgebruik

De therapie wordt gegeven door Els Hemmer, beeldend creatief therapeut.

Plaats: Atelier van Creade,
Prijs: € 82,- per keer (1 uur)